Software Quality Services

ALTEN beschikt over een uitgebreide expertise op het gebied van Testen. Dit doen wij zowel in IT omgevingen als in hightech-omgevingen (Technical Testing). Onderstaand lichten wij onze Test Services in IT omgevingen toe. Voor informatie over Technical Testing volgt u deze link.

Hoe voorkomt u dat ondersteunende ICT-systemen primaire bedrijfsprocessen verstoren?
Hoe houdt u controle over bedrijfsrisico’s die aanpassingen aan ICT-systemen en bedrijfsprocessen veroorzaken?
Bent u in control van uw ICT?

ALTEN minimaliseert de risico’s rondom bedrijfsprocessen met behulp van onze kerncompetentie: software testen. Software testen bewaakt de kwaliteit tijdens de hele levenscyclus van een geautomatiseerd systeem. Op basis van jarenlange ervaring richt ALTEN zich bij software testen op drie aspecten:

 • Wordt het geautomatiseerde systeem goed gebouwd?
 • Wordt het juiste systeem gebouwd?
 • Sluit het systeem aan bij de business problematiek?

Klanten van ALTEN hebben direct voordeel van onze ervaring en kennis. Onze dienstverlening op het gebied van software testen omvat verschillende actuele aandachtsgebieden. In elk aandachtsgebied bundelen we de kennis die projecten opleveren en de mensen die de projecten uitvoeren in expertise groepen. Als klant merkt u dit aan de best practices die de expertise groepen vastleggen. Hierdoor bent u snel  in control  en lopen bedrijfsprocessen soepel. Bekijk hier welke diensten wij aanbieden op het gebied van Testen.

Agile Testen

Als bedrijf kies je bewust voor een Agile benadering in plaats van de traditionele watervalmethodes.

Ook voor het testproces maakt het een heel verschil wanneer er sprake is van multidisciplinaire teams die werken op basis van iteraties. ALTEN heeft veel ervaring met Agile testen. Zo zorgen we ervoor dat het testproces perfect aansluit op de werkmethode. Bij het bepalen en vastleggen van functionele specificaties houden we rekening met kortere ontwikkelcycli; Testers zijn erop ingesteld dat ze sneller schakelen in verschillende rollen. Momenteel voert ALTEN Agile projecten uit binnen o.a.:

 • Telecom
 • Transport
 • Finance
 • Utilities

Naast advies, geven geven wij ook Agile trainingen voor testers. Voor vragen over trainingen kunt u terecht bij de ALTEN Academy

Testautomatisering

Veel organisaties zijn getransformeerd naar Agile werken of willen in de toekomst deze transitie maken. De Agile werkwijze is vooral procesmatig ingestoken, met kortdurende sprints. Idealiter verwacht een Product Owner, na elke sprint een ‘deliverable’ van een team.

Product Owners of organisaties, stellen hoge eisen aan software, om de kwaliteit te waarborgen voor de eindgebruiker(s). De hoge doorloopsnelheid en de wens om Time-to-Market te reduceren, moet software regelmatig ‘hertest’ (regressietesten) worden, om vast te stellen of de kwaliteit nog steeds voldoet aan de eisen. Mede hierdoor is Testautomatisering niet meer weg te denken.

Performance testen

De performance van uw systeem staat gelijk aan de prestaties van uw organisatie. Met het groeiende gebruik van kritische IT systemen en e-commerce wordt steeds meer gevraagd van uw systeem.

In het geval van performance problemen komt uw IT systeem onder een vergrootglas te liggen, met als resultaat dat de prestaties van uw organisatie eronder lijden. Verandering gaat gepaard met performance risico’s. Uw organisatie is constant in beweging, stilstand is immers achteruitgang. Denk hierbij aan:

 • Nieuwe infrastructuur of data centers
 • Implementaties van SAAS oplossingen
 • Nieuwe softwarepakketten of wijzigingen in bestaande functionaliteit
 • Introductie van drukke momenten op uw website, zoals een maandelijkse factuurdag.

Herkent u zich in één of meerdere van deze situaties en ziet u ook risico’s voor uw IT systeem? Of heeft u een ander performance gerelateerd vraagstuk? De performance consultants van ALTEN zijn specialisten op het gebied van risicomanagement en hebben ervaring in deze en soortgelijke situaties. Zij maken de potentiële performance risico’s objectief, inzichtelijk en leggen een fundering voor het mitigeren van de gevolgen.

Delivery Center Testen

Heeft uw organisatie tot doel om testkosten te verlagen en de business tevredenheid te verhogen?

Oftewel: minder productie incidenten, lagere system downtime en hogere kwaliteit van uw ICT systemen? Of heeft u een uitdaging met het aantrekken van mensen met de juiste expertise? Het ALTEN Delivery  Center Testen kan uw organisatie helpen om bovenstaande doelen te bereiken. Wij leveren een complete portefeuille met testservices op basis van onze beproefde aanpak van het gestructureerde testen van software. Onze testservices omvatten:

 • Functioneel testen (systeemtesten, acceptatietesten, regressietesten en E2E testen);
 • Non functioneel testen (performance, load- en stresstesten);
 • Testautomatisering

De resourcepool van het ALTEN Delivery Center Testen bestaat uit test engineers die expertise hebben op het gebied van functioneel, testautomatisering en performance testen.

Contactformulier Test & Agile Services

* Mandatory fields