Graduate@ALTEN: Neel

Neel

Voor zijn opleiding ICT & Technologie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg heeft Neel zijn afstudeeropdracht gedaan bij ALTEN. Hij heeft gewerkt aan een ‘robotarm assistent’. Zijn opdracht was onderdeel van een groter project. Het doel van dat project is om een robot te maken die simpele taken van mensen kan overnemen. Dit zijn taken, zoals een glas water halen of een leesbril aangeven. Neel is inmiddels afgestudeerd en werkzaam bij ALTEN als Technical consultant.

Wat hield je opdracht precies in?
“Mijn opdracht was onderdeel van een groter project. Het doel van dat project is om een robot te maken die simpele taken van mensen kan overnemen. Dit zijn taken, zoals een glas water halen of een leesbril aangeven. Deze robot kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om zorgpersoneel te ontlasten van deze simpele taken.

Tijdens mijn stage lag de focus op de arm van deze robot. Ik heb onderzoek gedaan naar inverse kinematica. Dit houdt in dat je uitrekent hoeveel graden de draaipunten van een robotarm moeten draaien, om het eindpunt van de robotarm op een specifiek coördinaat te krijgen. Ook heb ik onderzoek gedaan naar hoe de robotarm obstakels zou kunnen ontwijken terwijl hij naar zijn doel beweegt.

Aan hand van mijn onderzoek heb ervoor gekozen om het FABRIK algoritme te gebruiken om de robotarm aan te sturen. Dit is een relatief lichte berekening, waarmee op een iteratieve manier wordt berekend op hoeveel graden de draaipunten van de arm moeten staan, om het doel te bereiken. Ik heb dit ook in de praktijk getest met een robotarm van ALTEN.”

Hoe ben je aan je afstudeeropdracht gekomen?
“Vanuit onze opleiding (ICT & Technologie, Fontys Hogeschool Tilburg) hebben we een webomgeving waar stageopdrachten staan die gerelateerd zijn aan je studie. ALTEN had hier een aantal interessante opdrachten op geplaatst. Dit heeft mij ertoe gezet om contact op te nemen. Ik had al enige ervaring met het aansturen van een robotarm door voorgaande projecten en voor deze opdracht wilde ik hier graag op uitbreiden. ALTEN heeft veel kennis op dit gebied en wilde mij graag helpen met het uitvoeren van het project.”

In hoeverre heeft de opdracht een link met je opleiding?
“Tijdens deze opdracht heb ik veel van wat ik op school geleerd heb, toegepast. Zo heb ik verschillende onderzoektechnieken gebruikt om tot de juiste antwoorden te komen. Ik heb literatuuronderzoek gedaan, ik heb met experts gesproken en ik heb demonstaties gedaan waarbij ik feedback kreeg. Op school heb ik geleerd hoe je software kunt schrijven die leesbaar, efficiënt, uitbreidbaar en natuurlijk volledig getest is. Deze kennis heb ik toegepast bij het schrijven van de software waarmee de robotarm wordt aangestuurd.

Tijdens mijn studie heb ik verschillende kleinere projecten gedaan die mij hebben voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van deze afstudeeropdracht. Dit was ontzettend belangrijk, want het is niet simpel om vanuit een idee een heel project uit te voeren.”

Wat heb je allemaal geleerd tijdens je afstudeeropdracht?
“Ik ben door de stage beter geworden in mijn communicatie en documentatie skills, dit komt door de presentaties die ik gegeven heb, de feedback momenten en de documentatie die gemaakt is. Ook is mijn beheersing van de Engelse taal verbeterd; alle documentatie is namelijk in het Engels geschreven. Doordat mijn onderzoek wiskundig erg zwaar was, ben ik op dat gebeid ook gegroeid.

Het meest waardevolle van deze stage vond ik toch wel de ervaring om een heel project vanaf het idee tot aan de uiteindelijke presentatie te doorlopen. Zo heb ik ervaren dat als er iets niet goed zit in het ontwerp je dit later in het project veel tijd kan kosten.”

Wat zijn je ervaringen als graduate student bij ALTEN
“Ik heb deze stage als erg positief ervaren. Dankzij de goede begeleiding van ALTEN waren veel moeilijkheden in het project vooraf al geïdentificeerd en kon ik preventief handelen. Als ik wel ergens tegenaan liep, dan konden ze mij altijd ondersteuning bieden en tips geven.

Het was ook erg leuk dat meerdere stagairs tegelijk hun afstudeerstage bij ALTEN aan het doen waren. Dit maakte de stage een stuk gezelliger en het was ook fijn om met mensen te praten die in een vergelijkbare situatie zaten als ik.

Er werden ook regelmatig sociale activiteiten georganiseerd door ALTEN. Zo ging je wel eens lunchen met je collega’s en waren er vrijmibo’s. Dit was erg motiverend en het zorgde voor een leuke werksfeer.”

Neel Keustermans

Benieuwd naar welke afstudeeropdrachten we voor jou hebben? Klik hier.
Wil je meer blogs lezen van onze collega’s, klik dan hier.