Graduate@ALTEN: Gijs

Gijs
, , ,

Gijs is in februari jl. afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool (ICT & Business) in Eindhoven. Zijn afstudeerstage heeft hij bij ALTEN afgerond. Hij heeft hiervoor onderzoek gedaan naar de manier waarop ALTEN aan haar klanten een gestandaardiseerde oplossing kan aanbieden, waardoor de klanten sneller aan de slag kunnen met het toepassen van voorspellende analysetechnieken. Hieronder legt hij uit wat zijn opdracht precies inhield.

Inmiddels is Gijs in dienst van ALTEN en werkt hij bij de Data&Analytics unit aan diverse interessante projecten.

Hoe ben je aan deze opdracht gekomen?
“Ik ben bij ALTEN terecht gekomen via een online bedrijvenmarkt. Tijdens deze bedrijvenmarkt heb ik met recruiters van verschillende bedrijven een zogenaamde speeddate gehad, waaronder die van ALTEN. Tijdens mijn vorige stage heb ik bij een klein MKB-bedrijf stage gelopen, daarom wilde ik me deze keer richten op een groter bedrijf met veel kennis en ervaring op het gebied van IT.”

Wat houdt je opdracht precies in?
“In deze opdracht heb ik onderzoek gedaan naar de manier waarop ALTEN aan haar klanten een gestandaardiseerde oplossing kan aanbieden in Microsoft Azure, waardoor de klanten sneller aan de slag kunnen met het toepassen van voorspellende analysetechnieken (Machine Learning). Deze techniek houdt in dat je op basis van historische gegevens bepaalde zaken gaat voorspellen, bijvoorbeeld wanneer een machine onderhoud nodig heeft.” In hoeverre heeft de opdracht een link met je opleiding?
“Vanuit mijn opleiding word ik opgeleid om onderzoek te doen naar uiteenlopende IT-vraagstukken om hier vervolgens een technische oplossing voor te bedenken. De eis die de Hogeschool had gesteld was dan ook dat de opdracht moest bestaan uit een onderzoeksaspect en het uitbouwen van een technisch product. De opdracht van ALTEN voldeed aan beide eisen.

In het eerste deel van deze opdracht heb ik aan de hand van verschillende onderzoeksmethodes de standaardwerkzaamheden in een Machine Learning project bepaald. Hieruit is gebleken dat klantspecifieke acties een grote rol spelen in zulke projecten. Uiteindelijk ben ik daarom tot de conclusie gekomen dat ALTEN de klanten snel in hun behoefte kan voorzien door het aanbieden van een algemeen uniform platform voor het toepassen van voorspellende analysetechnieken.

In het tweede deel van dit onderzoek ben ik bezig geweest met het ontwikkelen van een script en een stappenplan waarmee de consultants van ALTEN snel het algemeen flexibel platform in een Microsoft Azure omgeving uit kunnen rollen.”

Wat heb je allemaal geleerd tijdens je afstudeeropdracht?
“Tijdens dit onderzoek heb ik mij helemaal mogen verdiepen in Microsoft Azure. Hierin heb ik de uitgebreide mogelijkheden ontdekt waarover deze omgeving beschikt. Omdat Azure zo uitgebreid is, was het voor mij een leerpunt om de scope goed in de gaten te blijven houden om te voorkomen dat ik te veel afdwaalde.

In dit onderzoek heb ik verschillende datascientisten mogen interviewen om onder andere aan de hand hiervan te bepalen welke onderdelen in een Machine Learning project te standaardiseren zijn. Hierin trok ik meteen na het eerste interview conclusies. Voor mij was dit een logische stap waardoor ik met een enigszins subjectief beeld de andere interviews afnam. Uiteindelijk bleek dat de stap die volgens de eerste Data Scientist mogelijk te standaardiseren was niet gold voor de overige stappen. Dit had consequenties voor mijn uiteindelijke conclusie.”

Wat zijn je ervaringen als graduate student bij ALTEN
“Een positieve ervaring in deze stage is vooral de goede begeleiding vanuit ALTEN in het gehele proces. In de wekelijkse meetings met mijn twee bedrijfsbegeleiders besprak ik de voortgang en kreeg ik veel tips voor het goed managen van een project. Ook was er in deze meetings genoeg ruimte om technische problemen te bespreken waar ik op dat moment tegenaan liep.

Bij het gehele proces behoort ook het geven van een eindpresentatie. Zelfs hierin werden er verschillende momenten ingepland waarin ik mij kon voorbereiden hierop. Op deze momenten kreeg ik naast mijn begeleiders ook handige tips van de business – en technisch manager om mijn verhaal nog beter neer te zetten. Deze begeleiding heeft mij gesterkt en meer zelfvertrouwen gegeven voor mijn eindpresentatie.

Tijdens mijn afstudeerstage had ik graag meegedaan met de vele sociale activiteiten die normaal gesproken binnen ALTEN worden georganiseerd. Ik ben een teamplayer die graag spart met collega’s of medestudenten en ook de informele bijeenkomsten erg kan waarderen. Deze zijn helaas door de geldende coronamaatregelen niet doorgegaan.

Ondanks dat ik vrijwel de gehele stageperiode thuis heb doorgebracht kijk ik toch terug op een waardevolle, leerzame afstudeerstage en wil graag mijn stagebegeleiders nogmaals bedanken voor de motiverende en inspirerende begeleiding.”

Gijs Hendrikx

Gijs is als afstudeerder binnengekomen en is nu Consultant bij ALTEN. Wil jij weten welke mogelijkheden ALTEN heeft voor jou? Klik dan hier. Wil je meer interessante verhalen lezen over onze consultants, klik dan hier.