Graduate@ALTEN: Sybren

Sybren
, , ,

Opdracht: Service Mesh

Sybren is één van onze afstudeerders. Hij werkt momenteel voor zijn studie HBO-ICT Software Engineering aan het project ‘Service Mesh’. Wat de opdracht van Sybren precies inhoudt en wat zijn ervaringen tot nu toe zijn, lees je in dit interview. Wat houdt je opdracht precies in?
“Webapplicaties, zoals die van Netflix, Amazon en Spotify, worden steeds groter en complexer. Ondertussen worden de eisen die worden gesteld aan die applicaties ook hoger: de performance moet goed blijven of het nu druk is of niet. Nieuwe functionaliteiten moeten zo snel mogelijk worden uitgerold zonder de gebruikers te hinderen. Als iets uitvalt, moet de schade zo beperkt mogelijk blijven en zo snel mogelijk worden hersteld.

De gezamenlijke opkomst van microservices en containers bieden applicatieteams een architectuur hiervoor; door grote stukken op te knippen in kleinere. Eén reuzeapplicatie wordt een groep van samenwerkende kleine applicaties die elkaars API gebruiken. In plaats van een big-bang-release van software in een complexe omgeving wordt het uitrollen via kleine pakketjes gedaan waarin software en omgeving gebundeld zijn. Microservices en containers maken het leven van een team op vele fronten makkelijker, maar alles heeft een prijs. Met een applicatie die bestaat uit meer en kleinere ‘apps’ ontstaat er een nieuwe tussenlaag waar de complexiteit van het systeem naar toe verhuisd: de connectie tussen al deze microservices. Ook hier is een oplossing voor bedacht: de service mesh

Mijn afstudeeropdracht bestaat uit 2 delen:
Tijdens het eerste deel van mijn stage heb ik onderzoek gedaan naar wat een service mesh precies doet; welke voordelen het biedt, maar ook welke nadelen. Er is gekeken naar service mesh-oplossingen die nu het speelveld domineren en uitgezocht hoe een service mesh-architectuur moet worden vormgegeven; Welke service mesh het beste past in bepaalde situaties; Hoe de verhouding ligt tussen inzicht verkrijgen en security waarborgen. Daarnaast heb ik onderzocht hoe goed een service mesh werkt in een organisatie waarin niet alles in de Cloud draait en of er een alternatief is voor een service mesh om de nieuwe complexiteit te beheersen. Ik heb op basis van dit onderzoek een service mesh architectuur gerealiseerd en hierin een demoapplicatie draaien.

Tijdens het 2 e deel van mijn stage (komend halfjaar) zal ik mij voornamelijk bezighouden met het realiseren van een microservices platform, om deze vervolgens te implementeren in de gerealiseerde service mesh architectuur.”

In hoeverre heeft de opdracht een link met je opleiding?
“Tijdens mijn opleiding heb ik projectmatig en gestructureerd geleerd te werken aan softwareprojecten en dat kwam zeker goed van pas tijdens mijn project. Qua technische kennis heb ik vanuit mijn opleiding voornamelijk kennis opgedaan om op applicatieniveau te ontwikkelen. Cloud-gebaseerde applicaties bouwen en een complexe Cloud-architectuur realiseren is een nieuw vakgebied voor mij; hier had ik nog geen kennis over opgedaan. Dat is dus ook de reden waarom ik deze opdracht heb gekozen!”

Wat heb je, tot nu toe, allemaal geleerd tijdens je afstudeeropdracht?
“Ik heb tijdens mijn afstudeeropdracht kennis opgedaan van o.a. Microservice Architecture & Service Mesh Architecture, Container orchestration en Service Mesh Platforms. T echnieken waar ik mee heb gewerkt zijn: Docker, Kubernetes/Kubectl, EKS, Istio, AWS App Mesh, OpenShift, Minikube. Daarnaast heb ik geleerd om zelfstandig een project op te zetten en te onderhouden.”

Wat zijn je ervaringen als graduate student bij ALTEN?

“Ik ervaar ALTEN als een prettige en professionele werkgever waarbij er uitgebreid mogelijkheid is om mijzelf te ontwikkelen. Ik ben erg blij dat ik hier de kans heb gekregen om een stap te maken in de wereld van Cloud-engineering. Ik heb mijn opdracht als erg uitdagend en zeer leerzaam ervaren. En ik ben dankbaar voor de technische skills die ik tot nu toe heb opgedaan.

Tijdens mijn project heb ik veel vrijheid gekregen om eigen keuzes te maken en richting te geven aan het project. Ik vond dit erg fijn, omdat ik hierdoor eerst alles zelf kon ondervinden. Soms liep ik hierdoor ook in valkuilen, waarbij mijn begeleider mij handige tips gaf en de juiste vragen stelde.”

Sybren van der Schuur

Ben je benieuwd welke afstudeeropdrachten er nog meer zijn, naast de Service Mesh opdracht van Sybren? Klik dan hier Wil je meer blogs lezen van onze collega’s, klik dan hier