Project@ALTEN: Wildlife protection

Project wildlife protection

Job is één van de afstudeerders bij ALTEN. Hij studeert momenteel Network & Systems Engineering aan de Haagse Hogeschool in Delft. Samen met nog twee afstudeerders werkt hij aan een systeem (Wildlife Protection) dat stropers detecteert binnen natuurgebieden. We spraken hem al eerder in februari, maar inmiddels heeft hij zijn onderzoek afgerond en hoopt hij deze maand af te studeren. Hoe is het nu met hem en zijn opdracht?

“Zoals in februari aangegeven is de opdrachtgever een onafhankelijke organisatie die zich ten doel heeft gesteld wilde dieren en hun omgeving te beschermen. Eén van de activiteiten is bijvoorbeeld het detecteren van stropers. De bedoeling was dat wij een sensornetwerk opzetten die data verzamelt om rangers in een bepaald gebied beter te kunnen ondersteunen. Deze opdracht is in 3 delen gesplitst. Sarah Aggoun houdt zich bezig met de netwerkcommunicatie, Falco van der Meulen met de identificatie van geluiden en ikzelf ben verantwoordelijk voor het lokaliseren van de geluidsbronnen.

Mijn doel was om te onderzoeken wat de meest geschikte methode is voor dit project. En om te kijken of er software is die op basis van data de locatiebepaling kan doen. Dit kan evt. ook via een virtueel netwerk. De locatiebepaling moet in ieder geval softwarematig werken.”

Aanpak
“Sinds de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, zijn er 4 maanden voorbij. Dat lijkt lang, maar dat valt eigenlijk best tegen. Toen ik aan het project begon, wist ik eigenlijk niet goed waar ik moest beginnen. Het grootste gedeelte van de tijd ben ik bezig geweest met het zoeken naar informatie. De opbracht was vooraf niet helemaal duidelijk; je moet dus beginnen met het stellen van kaders. Ik wilde eigenlijk dat ik in het begin al alles wist, maar dat kan natuurlijk niet.

Ik ben begonnen met het onderzoeken van bestaande methodes voor geluidsbepaling. Vervolgens heb ik gekeken aan welke eisen en randvoorwaarden dit project moet voldoen. Dan kun je gaan kijken wat de meest geschikte methode is om toe te passen. Vervolgens maak je stukjes code o.b.v. functionaliteit. Hier komt een ontwerp uit voor een gestructureerd programma. Als dit klaar is, kun je beginnen met code typen, testen, code verbeteren, weer testen, enz. Je bent bezig met heel veel uitzoeken en maken tegelijk.

Ik heb geleerd dat je babysteps moet nemen en dat alles meer tijd kost dan je denkt. Een volgende keer zou ik het efficiënter aanpakken. Maar, dat is allemaal heel leuk en interessant om te ontdekken.”

Resultaat

“Het resultaat is dat alle drie de delen nog los van elkaar staan. Falco heeft software gemaakt die de geluidsanalyse kan uitvoeren, oftewel identificatie van geluid door middel van machine learning. Sarah heeft de eerste versie van het netwerk gemaakt. Ik heb de software ontwikkeld die aan de hand van informatie in een database, geluidsbepalingen kan doen. Dit heb ik zelf moeten genereren, want er was geen input. Het systeem weet waar en wanneer een geluid gedetecteerd wordt door middel van ‘nodes’. Hij kijkt naar waar de oorsprong van het signaal ligt en maakt hier een berekening op.

Falco, Sarah en ik hebben gedurende de afgelopen maanden regelmatig contact gehad met elkaar. Maar omdat we toch verschillende opdrachten hebben met verschillende deadlines, heb ik vooral aangegeven welke informatie ik van hen nodig heb. Ik ben de laatste schakel. De onderdelen moeten straks natuurlijk wel in elkaar passen. We hebben alle drie onafhankelijk van elkaar activiteiten opgepakt. In de toekomst moet e.e.a. bij elkaar gebracht worden en verder worden uitgewerkt.  Misschien dat een andere afstudeerder hier een mooie opdracht van kan maken.”

Leerpunten
“Je moet op een gegeven moment gewoon beginnen. Sommige vragen komen pas tevoorschijn gedurende het traject. Als je ergens tegenaan loopt, kun je altijd nog het probleem tackelen. Ik heb bijvoorbeeld gehad dat de formules die ik had opgesteld niet klopten in bepaalde situaties. Helaas had ik geen tijd meer om een hele nieuwe methode te ontwikkelen. In een ‘echte’ situatie zou je dat natuurlijk wel doen. Nu heb ik aangegeven in mijn scriptie dat het in bepaalde gevallen niet werkt. Je legt dan uit wat er aan de hand is.

Ik heb dit project met veel plezier doorlopen en er veel van geleerd. In het begin had ik heel erg het idee in mijn hoofd dat we aan het eind van het project een mooi afgerond product zouden hebben. Iets wat een goed beeld geeft van hoe het eindproduct eruit zou komen te zien. Maar ik begreep al snel dat dat geen doel op zich moest zijn.

Je loopt best tegen wat dingen aan en dat is natuurlijk minder leuk. Ik merk dat het helpt om met mensen te praten. Dit kan zijn mijn begeleider van ALTEN of van school. Maar, ook praten tegen een huisgenoot helpt enorm. Ik leg mijn probleem voor en dan kom ik vanzelf tot inzicht. Het moet wel iemand zijn die mee kan denken. Dat is voor mij de beste manier. Dat heb ik dan al in de pocket.”

Corona-crisis
“De komst van het Coronavirus heeft wel beperkingen gebracht. Toen we thuis moesten gaan werken, kon ik in het begin alles nog goed scheiden. Dat ging eerst goed, maar aangezien ik met 16 anderen in een huis woon, was het soms echt een chaos. In de huizen hieromheen wonen ook veel studenten, dus met mooi weer is het net een camping. Heel gezellig met veel mensen en muziek. Maar ja, daar word je wel door afgeleid en dan ben je toch minder productief. Ik was dus blij toen we weer af en toe naar kantoor mochten.”

Afstuderen

“Voor al mijn werk heb ik positieve feedback gekregen van ALTEN, dat is natuurlijk erg fijn. Voor wat betreft de opleiding, dat weet ik pas in juli, dan is mijn afstudeerpresentatie. Het resultaat van de opdracht is voor ALTEN anders, dan voor de opleiding. Voor school moest ik vooral het proces beschrijven en bepaalde stappen doorlopen. Er moet in mijn scriptie ook in staan wat ik heb gemaakt, hoe het werkt, enz. Dat heb ik allemaal in een document gezet. Voor het eventuele vervolg van dit project zijn bepaalde hoofdstukken meer van belang dan anderen. ALTEN (en de klant) verwachten, denk ik, meer een eindproduct.”

Toekomst
“Na mijn afstuderen, ga ik een Master ‘Next level Engineering’ doen in Utrecht. Daar word je getraind als technical consultant. Je leert binnen een team van engineers hoe je een probleem het beste aan kunt pakken. Niet alleen binnen je eigen vakgebied, maar echt in de breedte.

Als ik was gaan werken dan was ik graag bij ALTEN gebleven. Het is een gezellige club mensen met hart voor de zaak. Ook de collegialiteit is heel sterk aanwezig. Na mijn master ga ik mij verder oriënteren. Het werkt bij ALTEN sluit wel heel mooi aan bij de Master. Dus wie weet, kom ik weer terug.”

Job van Ellen
Afstudeerder

Ben je enthousiast over deze afstudeeropdracht en ben je benieuwd welke opdrachten we nog meer kunnen bieden? Kijk dan hier