Successen in Noord Nederland

successen Noord Nederland

We vieren nieuwe successen in Noord Nederland. Anderhalf jaar na opening van ons kantoor in Groningen heeft ALTEN inmiddels al haar zevende raamovereenkomst gewonnen voor de Noord Nederlandse markt. Deze overeenkomst sluit ons team in het Noorden af op specialistische Technologie/ICT domeinen of als onderdeel van een consortium wanneer klanten een hele scala aan diensten vereist.

Zo maakt ALTEN onderdeel uit van een consortium waarbij Between Staffing als intermediair fungeert, onder andere voor DUO en vanaf oktober wordt hier ook het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) aan toegevoegd. Het CJIB heeft gekozen voor de Europese aanbesteding voor de inhuur van ICT-professionals en het consortium gaat aan de slag om het CJIB te voorzien van kwalitatief goede tijdelijk in te zetten professionals. De raamovereenkomst gaat in op 1 oktober 2021 en kent een looptijd van vier jaar. De geraamde totale opdrachtwaarde bedraagt 58 miljoen euro.

Gerard van de Kamp (Business Unit Manager) “We zijn trots op de mooie resultaten die we in korte tijd in het Noorden van Nederland hebben mogen realiseren. Het zorgt ervoor dat we hoogopgeleide ICT professionals mooie kansen kunnen bieden . Op het gebied van Data Engineering Business Intelligence Software & Cloud engineering Software Architectuur Test automatisering hebben wij mooie uitdagingen in het Noorden van het land”.

Woon je in Noord Nederland óf heb je interesse om in het Noorden van het land te gaan wonen én werken? Neem dan contact op met Gerard of Jonathan.