Testseminar ‘Back to Testing’, de samenvatting

ALTEN Testseminar 2019

In onderstaand verhaal lees je een samenvatting van onze afgelopen testseminar.

Een dik kwartaal geleden kwam De Speld met een schitterend artikel: 7 leuke openingszinnen met het woord ‘scrummen’ erin.  Pure satire natuurlijk, maar het bevat een sterke kern van waarheid. Ik moet me wel erg vergissen als men het er bij jullie op de Agile werkvloer niet over heeft gehad. Agile is dan ook niet meer weg te denken uit de softwareontwikkelaarswereld. Het begon met een papiertje dat voortkwam uit een informele sessie en resulteerde in een nieuwe visie op software ontwikkelen.

Maar wat is nu het voordeel van Agile t.o.v. waterval en zijn die er wel? Moeten alle testers in Agile-teams zitten? Moet testen nog gecentraliseerd georganiseerd worden? Als we toch op die tour gaan: Is testen nog wel een competentie? Terwijl je in je hoofd al antwoorden en je mening hierover aan het formuleren bent, heeft ALTEN precies voor dit soort vragen het Testseminar ‘Back to testing’ georganiseerd in het van der Valk hotel in Zaltbommel dat plaats vond op 31 januari jl.

Want wanneer je circa 75 test-enthousiastelingen in een ruimte stopt komt men er namelijk pas echt achter hoe kritisch naar alles gekeken wordt. Niet alleen de software in ontwikkeling wordt blijkbaar uitvoerig getest, maar er wordt ook afgewogen hoe relevant het eigen vakgebied is, hoe men invulling zal geven aan de rol van tester in een Agile omgeving en of Agile wel zo perfect is als men schetst.

Drie presentaties van Avans University of Applied Science, Air France-KLM en Philips doken dieper in op onderwerpen die, tussen de presentaties door, tot prikkelende discussies leidden. De presentatie van Avans richtte zich op hoe het onderwijs Agile heeft geïncorporeerd in haar lesstof. De young professionals die daar afstuderen zijn zo bekend met de principes van een sprint, een backlog en de rol van het development team. Air France-KLM heeft in de loop der jaren haar testorganisatie van klein naar groot opgebouwd. Hierbij speelde het professionaliseren van deze testorganisatie en het inspelen op de Agile ontwikkelingen op de markt een centrale rol. Het Scaled Agile Framework (SAFe) is hierbij uiteindelijk gehanteerd en geïmplementeerd binnen de gehele organisatie. En dat levert  een mooi bruggetje op naar de laatste presentatie, van Philips: hoe kan men SAFe inzetten om in een Distributed Agile (waarbij het ene team minstens 1.000 kilometer van het andere team zit, waarbij  ze allebei aan dezelfde software en/of product werken) Environment tot oplossingen komen? In het begin levert dit natuurlijk knelpunten op. Hoe ga je bijvoorbeeld om met wetgeving die helemaal niet van toepassing is bij het ene team, maar wel bij het andere. Het kweken van begrip voor de situatie van de ander en heldere communicatie in combinatie met SAFe leverde handvaten op om uiteindelijk tot een gemeenschappelijke doelstelling te komen.

Is de wereld van Agile dan altijd zo rooskleurig? Nee, één van de stellingen waarover veel discussie ontstond was dan ook ‘Er is geen toekomst voor een gecentraliseerde testafdeling’. Logisch? Of toch niet? Testers moeten met de ontwikkelingen van hun organisatie meegaan, maar ook op het gebied van testen vinden constant nieuwe ontwikkelingen plaats. Dit is naar alle waarschijnlijkheid teveel voor één persoon om bij te houden naast zijn normale testwerkzaamheden. Veel bedrijven lossen dit op door gecentraliseerde testvergaderingen te houden waarin kennis en informatie gedeeld kan worden. Maar vanuit het Agile principe is het de bedoeling dat testers onderdeel zijn van de zogenoemde development teams, waarbij het wel leuk is terloops te vermelden dat ook nog even werd besloten dat de naam hiervan vooral de indruk wekt dat development teams met name zouden bestaan uit developers. Enfin, hoe ga je als organisatie om met de kennisdeling en organisatie van testen? Ga je je testers opsplitsen met het risico dat zij onvoldoende synergie vinden met het testvak en de integrale organisatie of hou je het gecentraliseerd met het risico dat de development teams onvoldoende test capaciteit/kennis hebben om de kwaliteit te waarborgen? Food for thought.

Gedurende de dag bleek wel voldoende eensgezindheid te zijn op veel vlakken. Zo zijn we allemaal overtuigd van het belang van testen, of dit nu Agile, Waterval of ‘volledig ad-hoc on-the-fly tussendoor buiten werktijd op een onvolledig-werkende gesimuleerde door-externen-beheerde cloud-omgeving is in de vorm van exploratory testing’. Ons steentje voor kwaliteitsborging zullen we blijven bijdragen.

Mark van Dorst
Test consultant

Meer nieuwsberichten lezen van ALTEN? Deze vind je hier