In the Spotlight: Omar

Omar
14/12/2021

Omar is werkzaam bij ALTEN als Business Manager voor de divisie Life Sciences. Naast zijn uitdagende fulltimebaan, zet hij zich al bijna 5 jaar lang in voor kinderen in groep 7/8 die een leerachterstand hebben. Hij is samen met 2 vrienden mentor en ze geven bijlessen in rekenen.

“We hebben alle drie in Amsterdam gewoond en merkten dat het in sommige wijken aan kennis ontbrak. Dat betekent dat mensen kansen missen, vooral kinderen. Daar wilden we iets aan doen. We vinden het heel belangrijk om kinderen weerbaarder te maken en ze de informatie te geven die ze wellicht missen.

We raakten in gesprek met een schooldirecteur van een scholengemeenschap met meerdere basisscholen uit de buurt. We vroegen hem hoe hij de bestaande problematiek op zijn school ervaart. En, wat bleek? Het is best moeilijk om de kinderen een tegengeluid te bieden. “Hoe kun je kinderen overtuigen dat school belangrijk is en dat je er echt verder mee kunt komen in je leven?” Soms is dat moeilijk, want ze zien in hun omgeving ook andere dingen.

De informatie die veel kinderen krijgen, is te eenzijdig. Kinderen weten vaak niet wat de gevolgen kunnen zijn wanneer ze zich aansluiten bij bepaalde groepen in de buurt. Wat speelt er allemaal? Wat zijn de alternatieven, oftewel, hoe kun je kinderen hiertegen beschermen? Wij wilden graag een tegengeluid laten horen.”

Rolmodellen
“Het bleek dat de kinderen vooral behoefte hadden aan bepaalde rolmodellen en hebben hen gevraagd hoe we hiermee konden helpen. We zijn toen begonnen met het organiseren van gastlessen. Deze presentaties werden gegeven door mensen met een migratie-achtergrond die over hun vak vertelden. Hoe zijn zij gekomen waar ze nu zijn.

Een van mijn vrienden is van Turkse afkomst en de andere vriend en ikzelf hebben een Marokkaanse achtergrond. We voelen ons hierdoor meer verbonden met wat we aan het doen zijn, met de school en met de kinderen. We hebben op enig moment dan ook besloten om zelf als mentor aan de slag te gaan. We gingen met de kinderen in gesprek; vroegen hen o.a. naar hun gezinssituatie e.d. We wilden graag helpen waar dit kon.

Het is wel ‘ns gebeurd dat dit door de rest van het gezin niet meteen als positief werd ervaren. Dat gesprek gaan we dan natuurlijk aan. Het kan voor een gezin een lastige situatie zijn wanneer hun kind wordt uitgekozen om met ons te praten. Dat geeft ook een stukje cultuurverschil aan; mensen zijn niet gewend hulp aangeboden te krijgen. Het is aan ons om duidelijk te maken dat we het beste met de kinderen voor hebben en hen willen helpen. Dat hebben we gedaan door een samenwerking aan te gaan met de school en met straatcoaches.”

Bijlessen en gesprekken
“Vanuit deze gespreken zijn we op het idee gekomen om bijlessen te geven. Dit betreft vooral rekenen. We richten ons daarbij op de hele klas; zo creëer je een veilige omgeving en een groepsgevoel, waarbij iedereen uit de klas gelijk is.

Het is hierbij heel belangrijk om mensen mee te krijgen. Dus, niet alleen het individuele kind, maar ook de ouders en andere gezinsleden. We vragen daarvoor commitment van de ouders en de kinderen. We spreken de ouders ook op ouderavonden. Het helpt dat wij eenzelfde soort achtergrond hebben en hun taal spreken. Dat maakt de drempel om naar de ouderavond te komen lager.

Tijdens die gesprekken blijkt dat mensen het vaak lastig vinden om met hun kind over school te praten. Ze zijn bang dat ze hun kinderen niet met hun schoolwerk kunnen helpen. Wij proberen juist het belang ervan te laten inzien van het praten met je kinderen. Waar zijn ze mee bezig op school, wat hebben ze geleerd, waar hebben ze hulp bij nodig, etc.

Het is goed om te zien dat de meeste ouders dit willen veranderen en bij ons voor hulp aankloppen.  Wij geven ze dan tips over hoe en wat ze kunnen doen. En we geven aan dat zij niet per se degenen zijn die een probleem moeten oplossen, maar dat ze dit bij ons of bij de school kunnen aangeven en dat ze daar hulp krijgen. De meesten hebben mijn Omartelefoonnummer en mogen me altijd bellen als ze me nodig hebben.

Naast de wekelijkse rekenbijles, organiseren we ook elke 3 maanden een klein evenement. We hebben inmiddels ons team uitgebreid met 4 à 5 andere mensen die zo nu en dan een presentatie komen geven of komen helpen met de evenementen. Dit kunnen voetbaltoernooien zijn, maar ook het bezoeken van de stad. Dan gaan we met de kinderen de stad in om ze te laten zien wat zij niet altijd zien. Wie is er in de stad aanwezig en waarom. Vaak niet om te winkelen, maar om andere activiteiten te ontplooien. We hopen zo hun wereldbeeld te verbreden.”


Klaar staan voor elkaar
“Ik vind het heel belangrijk dat we als mensen meer voor elkaar klaar staan. Het is belangrijk dat je weet dat je er niet alleen voor staat. Dat je altijd met vragen of problemen bij iemand terecht kunt.

Ik ben van mening dat we allemaal wat meer bewust kunnen zijn van onze omgeving. Let op de mensen om je heen. Het kan heel goed zijn dat iemand in je buurt jouw hulp kan gebruiken. Als je met mensen praat, krijg je ook meer begrip voor hen.”

Omar el Harrouni
Business manager Life Sciences

 

Meer lezen over het vrijwilligerswerk van onze collega’s? Klik dan hier.

Share

Dit vind je misschien ook leuk