Software Quality Improvement

Software Quality Improvement: Afhankelijkheden ontrafeld

Software Engineering Cycle

De software engineering cyclus omvat alle benodigde activiteiten om kwalitatief goede software te construeren, zoals analyse, ontwerp, architectuur, implementatie, testen, evaluatie en onderhoud van software- en informatiesystemen.

Over tijd verandert de code en architectuur om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende wensen vanuit zowel business als technisch perspectief.

Architectuur

De basis van een goed onderho�r softwaresysteem is een solide en coherente architectuur. Echter, zelfs op plekken waar gestart is met een duidelijk beschreven en doordachte architectuur, vindt erosie plaats. Het gevolg hiervan is dat gewenste en benodigde aanpassingen steeds moeilijker te realiseren zijn, meer tijd kosten en het risico van fouten met zich meebrengt.

De productiviteit van het bedrijf en zijn medewerkers komt hiermee in het geding.

SQI-methodiek

Met de Software Quality Improvement (SQI)-methodiek kan Alten een objectief beeld geven van de status quo van de gebouwde implementatie. Dit geeft een beeld over de architectuur, de interne onderlinge afhankelijkheden zonder te hoeven kijken naar de functionele implementatie.

In een beperkte tijd kunnen de eerste quick wins al zichtbaar gemaakt worden. Op basis hiervan kunnen beslissingen over mogelijke aanpassingen voor de korte en lange termijn onderbouwd worden genomen.