Master Data Management

Masterdata  zijn gegevens die een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering van organisaties, zoals data over klanten, inkoopartikelen en producten/diensten. Praktijkstudies wijzen uit dat deze data vaak over meerdere systemen verspreid (gefragmenteerd) worden vastgelegd en onderhouden door verschillende personen/ afdelingen waarbij sprake is van overlap. Dit is niet alleen inefficiënt, maar kan ook leiden tot inconsistenties. Bijvoorbeeld doordat samenhangende data niet overal tijdig en volledig wordt aangemaakt of bijgewerkt. Dit kan leiden tot verstoringen van operationele processen en verkeerde beslissingen met potentieel verstrekkende gevolgen. Daarbij valt te denken aan negatieve effecten op de financiële resultaten en reputatieschade.

Een gedegen  Master Data Management (MDM)  oplossing draagt bij aan het voorkomen en oplossen van bovenstaande situaties. In de praktijk blijken organisaties die zelfstandig een kostbaar en langlopend MDM programma hebben opgestart, hier echter lang niet altijd de gewenste voordelen mee te behalen. Een ervaren partner kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van uw MDM initiatief. Bij ALTEN doen wij dit door te begeleiden en ondersteunen waar nodig, terwijl uw organisatie zelf de leiding behoudt. Onze aanpak bestaat uit de volgende componenten:

Data Maturiteitsassessment
Assessment van de data maturiteit van uw organisatie (IST) gericht op bestaande governance, processen, inhoud en monitoring.

Toekomstvisie en Roadmap
Gezamenlijke vaststelling van een eenduidige visie op de gewenste eindsituatie (SOLL) en een concreet stappenplan hoe daar te komen (DELTA).

Governance
Uitwerking van de kernprocessen, rollen, taken en verantwoordelijkheden en inbedding in de organisatie en de dagelijkse procesgang.

Technologie
Er bestaan verschillende gespecialiseerde software oplossingen voor MDM. Indien gewenst kunnen wij u ook ondersteunen bij het selecteren en inregelen van dergelijke software.

Meer weten over onze MDM diensten? 
We geven graag uitleg over Master Data Management of een van onze andere  Business Intelligence  diensten. Vul het formulier hieronder in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Master Data Management

* Mandatory fields