Datastrategie en Beleid

Gevestigde organisaties en bestaande verdienmodellen staan steeds meer onder druk van het adagium “Data is de nieuwe olie”. Wie niet meegaat in deze trend, dreigt op termijn het bestaansrecht te verliezen. Hoewel de mogelijkheden van deze nieuwe ‘industriële revolutie’ eindeloos lijken, geldt dit niet voor de tijd en middelen die organisaties tot hun beschikking hebben.

Organisaties dienen heldere, financieel haalbare keuzes te maken welke initiatieven zij opstarten, in welke volgorde en met welke doelen. is Een andere vereist is het beschikken van voldoende mensen met benodigde kennis, ervaring en mentaliteit om de gewenste transformatie tijdig en succesvol te kunnen doorlopen. Velen zoeken daarom de samenwerking met externe partijen. ALTEN is zo’n partij die u hierbij kan helpen. Dit doen wij onder andere door onze kennis en ervaring in te zetten op de volgende onderwerpen:

Visie en strategie
Wij ondersteunen organisaties bij het opstellen van een inspirerende toekomstvisie die aansluit bij de bedrijfsmissie en vertalen deze visie naar een concrete datastrategie met meetbare doelstellingen.

Beleid
De tweede stap naar een succesvolle transformatie is het vertalen van de strategische doelstellingen naar een helder, richtinggevend beleidskader met betrekking tot zaken als:

  • Governance met daarin uitgewerkt de rollen, taken en verantwoordelijkheden
  • Toepassing van methoden en technieken voor het uitnutten van de beschikbare data
  • Toekomstbestendig data- en informatiemanagement
  • Flexibel en robuust softwareplatform en infrastructuur

Roadmap
Voor de realisatie van de strategische doelstellingen conform het beleidskader, ontwerpen wij met u een meerfasen roadmap vanuit de volgende invalshoeken:

  • Mens en cultuur (organisatie)
  • Governance
  • Technologie
  • Functionaliteit

Meer informatie over datastrategie en -beleid?
We geven u graag uitleg over onze werkwijze of een van onze andere  Business Intelligence & Analytics  diensten. Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Datastrategie en Beleid

* Mandatory fields