Digitaal cloud-platform in de financiële wereld

Een grote Nederlandse verzekeringmaatschappij wilde een dataplatform in de cloud opzetten om data-gedreven oplossingen te kunnen ontwikkelen. Zij kozen ALTEN als partner voor het co-sourcen van hun afdelingen met hoogopgeleide vakmensen om dit platform in Amazon Web Services (AWS) te realiseren, gebaseerd op een datalake met meer dan honderd bronnen.

ALTEN activiteiten

Professionals van ALTEN werkten met de afdelingen aan de volgende activiteiten:

 • Implementeren en ontwikkelen van het datalake
 • Opnemen van nieuwe interne en externe bronnen
 • Ontwikkelen van data pipelines, voor zowel streaming als batch
 • Ontwikkelen van een Software Factory: CI/CD pipelines voor continuous delivery
 • Sparren en aanscherpen van de datastrategie en architectuur
 • Invullen van zowel ontwikkel- als beheerrollen binnen de DevOps-teams
 • Adviseren over en implementeren van platformverbeteringen zoals cost management en containerization
 • Business Information analyses
 • Product owner- en Scrum master-rollen

ALTEN toegevoegde waarde Kennis

 • Het opschalen van een team binnen zes maanden
 • Advies op het gebied van datastrategie
 • Verbeteren van het leveren van business value
 • Verbeteren van de velocity en de voorspelbaarheid van de teams
 • Inbrengen van meer AWS-kennis

Software en vaardigheden

 • AWS Datalake
 • AWS Data Services: Glue, Athena, enz.
 • AWS Cloud Platform: Lambda, Cloud Formation Template, SQS, SNS, EC2, ECS
 • Python
 • Microsoft PowerBI
 • Atlassian: Bamboo, Bitbucket, Jira
 • Azure DevOps
 • Scaled Agile Framework (SAFE)

Resultaat

Een groot team met een diversiteit aan rollen is opgezet dat in staat was een dataplatform in AWS te realiseren dat bestond uit:

 • een datalake met 100+ bronnen
 • opname (ingestion) van al hun data
 • publicatie van ‘fit-for-purpose’ data
 • een Business intelligence (ETL) engine
 • publicatie van een dashboard and rapporten

Er is een lange-termijn, voortdurende samenwerking tussen ALTEN en de verzekeringsmaatschappij waarin DevOps-teams met ALTEN-consultants het platform verder ontwikkelen en onderhouden.