Verkeer en vervoer

De verkeer- en vervoersmarkt kent vele vormen, variërend van lucht- en ruimtevaart tot automotive en rail. In Nederland is er vooral aandacht voor verkeer via weg, water en rail.

Op deze gebieden houdt ALTEN zich bezig met de technische ontwikkelingen van verkeersregelsystemen en systemen om de doorstroming te bevorderen en de informatievoorziening te verbeteren.

Jaarlijks stijgt het verkeer met circa 5%; met de huidige groei van de economie komt er meer druk op de bestaande infrastructuren. Na China en Duitsland is Frankrijk de derde grootste partij in de spoorwegindustrie. De vervoersmarkt ondergaat veranderingen doordat nieuwe toetreders de markt betreden, wat tot een verdubbeling in de export tot 2020 kan leiden.

ALTEN richt zich in de verkeer- en vervoermarkt vooral op:

  • design, sizing, implementatie, certificering en validatie van rollend materieel;
  • ontwikkeling en validatie van signaleringssystemen, verkeersmanagementsystemen of real-time informatie-systemen.