Test Driven Development

TRAINING: TEST DRIVEN DEVELOPMENT (TDD)

 • Iteratief design
 • Belang van unit tests
 • Ontkoppeling van classes
 • Het schrijven van goede unit tests
 • Dependency injection en test doubles
 • Continuous integration
 • Code coverage
 • Test levels (Test Pyramid)
 • Behavior Driven Development en integration tests
 • Ports en adapters
 • Omzetten van user stories naar code en refactoring

Offerte / Quotation SWE Training Academy

  Yes, I have read the privacy statement and accept the usage and storage of data.
Test-driven development (TDD) is een agile sotware-ontwikkelmethodologie die gebaseerd is op een zeer korte ontwikkelcyclus. Hierbij worden requirements eerst omgezet in specifieke tests, en daarna wordt pas de code geschreven die de test doet slagen.

Leerdoel

Het doel van deze TDD Training is het bijbrengen van de vaardigheden van iteratief ontwerpen. Het schrijven van goede, automatische tests en het belang daarvan. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:Het tweede deel van de training behandelt de volgende onderwerpen:

De TDD training heeft een zeer interactief karakter en bevat, naast veel voorbeelden uit de praktijk, voldoende oefeningen om de materie eigen te maken.

Voorkennis

Basis programmeervaardigheden (bijv. in C++, C# of Java) en enige kennis van object oriëntatie (OO) zijn gewenst, maar niet strikt noodzakelijk.

Duur, aantal deelnemers en locatie

De training zoals hierboven beschreven neemt twee dagen in beslag en kan in-house gegeven worden óf op een van onze trainingslocaties.

Maatwerk

Zijn er twijfels over de benodigde voorkennis, of ziet u liever een andere selectie van onderwerpen terug in de training? Neem dan gerust contact met ons op om de inhoud van de training naar uw wens aan te laten passen.

Prijs:

Prijzen zijn op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Academy via één van onze kantoren of door onderstaand formulier in te vullen.