Industrial Automation

Industrial Automation is één van de proposities van ALTEN Nederland. We bevinden ons in de vierde industriële revolutie (Industrie 4.0), een periode waarin steeds meer machines werk overnemen dat onplezierig, uitputtend of onveilig is. Werk dat winstgevend wordt door werkdrukverlaging, ergonomie, productie verhoging of kwaliteitsverbeteringen. In Nederland wordt  Industrie 4.0  ook wel ‘Smart Industry’ genoemd. Met de real-time data-uitwisseling  tussen automatisering- en productiesystemen, zoals cyber-fysieke systemen, internet of things, worden toepassingen mogelijk als:

  • Machine learning
  • Procesoptimalisatie
  • Voorspellend onderhoud
  • Onregelmatigheidsdetectie

Vanuit het oogpunt van Industrial Automation ondersteunen we Industry 4.0 met de keuze van technologie beschikbaarheid informatie van sensoren data . ALTEN heeft kennis en ervaring met:

  • PLC – Programmeerbare logische controller
  • DCS – Distributed Control System
  • MMI – Mens-Machine-Interface
  • SCADA – Toezichtcontrole en data-acquisitie
  • MES – Manufacturing Execution System

Onze consultants kunnen u ondersteunen door u werk uit handen te nemen en processen te stroomlijnen, maar ook in de vorm van consultancy bij het toepassen van het V-model en Agile. En indien nodig, u begeleiden naar Scaled Agile. Met de kennis van onze consultants krijgt u de ondersteuning om de volgende stap te zetten.

Wij zijn u graag van dienst om u te ondersteunen bij uw Industrial Automation vraagstukken.