Energie

In Nederland is de energiemarkt een tweede belangrijke industrietak waarin ALTEN actief is. In de energiemarkt is onze expertise op het gebied van simulatie en modellering toonaangevend voor de olie- en gasindustrie. Scientific Software speelt hier een steeds belangrijkere rol om de uitdagingen in deze markt het hoofd te bieden. Denk hierbij aan 3D visualisatie, simulatie en modellering voor de olie- en gasindustrie.

In de olie- en gasindustrie, is de uitdaging groot vanwege de ontdekking van nieuwe, moeilijk te ontginnen olievelden, de ontwikkeling van technologieën voor de winning van schaliegas en alternatieve bronnen van energie.

R & D projecten in de energiemarkt zijn bijzonder gevarieerd, waardoor ALTEN haar diensten en producten inzet voor het onderhoud en de instandhouding van bestaande energienetwerken, nieuwe ontwerpen van apparatuur, of de inzet van cross-functionele vaardigheden (informatiesystemen, telecom) voor intelligente energiedistributie (Smartgrids).