Hoe ChatGPT mijn leven veranderde

CHATGPT

De titel van dit artikel is misschien wat overdreven, maar hij is bedoeld om je aandacht te trekken. ChatGPT heeft mijn leven als softwareontwikkelaar niet drastisch veranderd, maar het heeft zeker invloed gehad op de manier waarop ik werk. In dit artikel wil ik bespreken hoe ik ChatGPT gebruik en waarom het relevant is in het vakgebied van software development.   

ChatGPT is een taalmodel ontwikkeld door OpenAI dat in staat is om menselijke tekst te genereren op basis van tekstuele input (“prompts” genoemd). Het kan op vele manieren worden gebruikt, van het genereren van creatieve teksten tot het beantwoorden van trivia-vragen. Als developer heb ik gemerkt dat het ook nuttig kan zijn voor het automatiseren van bepaalde taken en het genereren van startpunten voor code en documentatie.   

Een voorbeeld van het gebruik van ChatGPT is het genereren van code voor bepaalde taken. Stel bijvoorbeeld dat ik een script nodig heb om alle code in een bepaalde map te doorzoeken op veelvoorkomende programmeerfouten, dan kan ik ChatGPT vragen om daar een script voor te genereren in bijvoorbeeld Python of Bash. De gegenereerde code is waarschijnlijk niet perfect, maar het biedt zeker wel een sterke eerste opzet voor mijn doeleinde.   

Een andere toepassing is het genereren van documentatie: in plaats van handmatig beschrijvingen te maken voor alle functies, classes en modules in mijn code, kan ik ChatGPT gebruiken om die code te analyseren en gepaste documentatie te schrijven. Ook hier zal de gegenereerde tekst niet overal perfect zijn, maar met een eigen kritische blik en wat kleine aanpassingen wordt deze taak wel een stuk makkelijker. En dit geldt niet alleen voor officiële documentatie: als ik geconfronteerd word met code van een ander die ik maar moeilijk kan begrijpen, dan kan ik ChatGPT vragen om mij in normale woorden uit te leggen wat een stuk code doet. Dit heeft bij mij al vaker tot “ahhhh OK” momenten geleid.   

Een ander voorbeeld van hoe ik ChatGPT soms gebruik is om kritiek op mijn eigen code te genereren: als ik een programma aan het schrijven ben, kan ik ChatGPT af en toe vragen om mijn code te beoordelen en verbeterpunten aan te stippen. Eventueel moet ik ChatGPT hiervoor uitleggen wat mijn omvattend doel precies is, maar soms leidt dit zelfs tot geheel nieuwe inzichten en een verandering van aanpak.   

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe ChatGPT nuttig kan zijn voor ons developers. Het model is flexibel en kan op nog vele andere manieren worden gebruikt. Dit vergt echter enige oefening en creativiteit. Het is dan ook belangrijk om op te merken dat het geen vervanging is voor de vaardigheden en expertise van een developer, maar eerder een aanvulling daarop.   

Een vraag die vaak opkomt bij het bespreken van AI in softwareontwikkeling is of AI de mensen zal vervangen. Ik geloof dus ook niet dat dit het geval is. AI is mijns inziens een hulpmiddel in de gereedschapskist van een ontwikkelaar en kan niet de menselijke creativiteit en probleemoplossende vaardigheden vervangen. Maar AI kan wel waardevolle inzichten en suggesties bieden die developers kunnen gebruiken in hun werk.   

Ik geloof echter wel dat er een kloof zou kunnen ontstaan tussen degenen die AI effectief kunnen gebruiken en degenen die dat niet kunnen. Het is daarom belangrijk om te leren hoe we AI effectief kunnen gebruiken om ons werk te verbeteren. Het vereist enige oefening en vaardigheid om te begrijpen hoe ChatGPT en gelijksoortige tools werken, en om te zien hoe ze gebruikt kunnen worden om specifieke taken te automatiseren of te vereenvoudigen. Maar ontwikkelaars die bereid zijn om hier de tijd voor te nemen en ervoor open staan dit te integreren in hun workflow zullen daar de vruchten van plukken.    

Overigens ligt in deze leerweg ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de gebruiker. Alles wat je in ChatGPT invoert deel je namelijk met OpenAI. En als je met gevoelige data werkt – zoals persoonsgegevens of intellectueel eigendom (IP) – dan is het dus belangrijk dat je daar bewust over nadenkt. Wat wil en kun je wel en niet delen met buitenstaanders? Welke details vertrouw je toe aan OpenAI? De eerste discussies hierover worden nu al gevoerd binnen bedrijven en de samenleving als geheel, en het is belangrijk dat wij daar als gebruikers verantwoord mee omgaan.  

ChatGPT heeft mijn werk als developer verbeterd door me te helpen bij het automatiseren van bepaalde taken en het genereren van startpunten voor code en documentatie. Hoewel het mijn leven niet radicaal heeft veranderd, helpt het mij zeker in mijn technische ontwikkeling als developer. Ik raad iedereen dan ook zeker aan om de mogelijkheden van AI met gezond scepticisme te verkennen en zich af te vragen hoe het hen kan helpen in hun werk. Maar vergeet niet dat AI slechts een van de vele tools is in een gereedschapskist, en dat het zelfstandig en kritisch nadenken niet kan vervangen. Het is een aanvulling op een skillset, geen lifehack  


Martijn van den Kerkhof.

Disclaimer 1 : dit artikel is geschreven door ChatGPT met prompts en kleine aanpassingen van mij, Martijn.    Disclaimer 2 : ALTEN heeft het beleid dat de volgende gegevens niet mogen worden aangeboden aan chatbots zoals ChatGPT: persoonlijke gegevens (GDPR), bedrijfsinformatie van ALTEN en bedrijfsinformatie van onze klanten zonder expliciete toestemming van de klant (hier valt ook code onder).