Reliability & systems engineering

Dit levert bijvoorbeeld vraagstukken op in levensduurvoorspelling en op het vlak van reliability. Systems Engineering is een integrale en gestructureerde aanpak voor het realiseren van succesvolle systemen. Zo leidt ontwerp en integratie van reliable componenten en subsystemen niet automatisch tot systemen die reliable zijn in het leveren van hun functie.

Een moderne integrale product-creatiestrategie, kennis van systems engineering en RAMS is dan ook onontbeerlijk. Belangrijk hierbij blijft de aandacht voor een praktische systeemaanpak in een ontwerptraject, iets waar de ingenieurs van ALTEN sterk in zijn.
Als netwerker in kennis heeft ALTEN verschillende samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de academische wereld om onze kennis up to date en van waarde voor u te houden.

RAMS staat voor Reliability Availability Maintainability Safety. Het is van groot belang om RAMS in een zo vroeg mogelijk stadium van de productontwikkeling toe te passen. Dit uit zich in de praktijk dat FMEA vroeg in het ontwerpproces worden gehouden zodat risico’s snel ingeschat worden.