Alten Nederland

Model Based Design & Verification

Bij ALTEN zijn we bekend met multidisciplinaire productontwikkeling, waarbij het de trend is dat mechatronische systemen steeds uitgebreider en complexer worden. Binnen onze proposities geven we dit een bijzondere plaats. Binnen ALTEN investeren we continu in dit onderwerp dat erop is gericht om de betrouwbaarheid en veiligheid te verbeteren. Onze ingenieurs maken gebruik van modellen voor ontwerpeisen en ontwerpoplossingen op alle niveaus: van systeem tot component.

Gebruikmakend van het SysML framework besteden we aandacht aan de vraag hoe productontwikkeling (gedeeltelijk) geautomatiseerd kan worden en hoe het ontwerp gevalideerd kan worden gedurende het ontwerpproces om fouten tijdens de integratie te minimaliseren. Deze methodiek maakt het tevens mogelijk dat er tijdens het ontwerpproces al een teststrategie en testen ontwikkeld kunnen worden op basis van de modellen.

Hiervoor nemen we standaarden over van andere system engineering-frameworks en breiden we de applicatiedomeinen uit. Tevens voeren we diverse analyses uit en maken we gebruik van dedicated software tools. Als netwerker in kennis heeft ALTEN sterke samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de academische wereld om onze kennis up-to-date en van waarde voor u te houden.