Alten Nederland

Mechatronics & Robotics

Mechatronics & Robotics

ALTEN is tevens gespecialiseerd in Mechatronica en Robotica en werkzaam voor toonaangevende technisch georiënteerde bedrijven en richt zich op research en development activiteiten waar disciplines als Mechanical, Electrical en Control engineering samensmelten. Voor deze bedrijven werken wij, met hoogopgeleide medewerkers, aan innovatieve technologische ontwikkelingen.

Flexible Robotics & Smart SystemsKijk hier voor meer informatie

Een uniek werkgebied van ALTEN is Flexible Robotics & Smart Systems. Een multidisciplinair team van ervaren ingenieurs werkt hierin samen aan de uitdagingen van complexe, vaak autonome systemen. Denk hierbij aan complexe motion planning binnen een hightech systeem met vele graden van vrijheid, of navigatie en lokalisatie van Unmanned Vehicles en robotarmen. Een gedegen geïntegreerd ontwerp van deze componenten is essentieel, om tot een voldoende robuust gedrag te komen.

Vaak zijn de omgevingen waarin de systemen zich bevinden onvoorspelbaar en dynamisch, waardoor er zelflerendheid vereist is, al dan niet gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Daarnaast speelt mens-machine interactie een belangrijke rol, daar ligt, in samenwerking met de mens, vaak de optimale oplossing.

ROS-Industrial is een van de frameworks waarmee we deze expertise naar de markt brengen en die zijn plaats vindt in een groeiend scala aan toepassingen.

ALTEN is als kennishouder in staat om zowel eigen medewerkers en klanten te inspireren en de praktijk bij te brengen zodat de gebruiker in staat is snel eigen oplossingen te realiseren met beperkte kennis van de onderliggende methodieken.

Sensor & Measurement SystemsKijk hier voor meer informatie

Binnen het werkgebied Sensors & Measurement Systems ondersteunen wij onze klanten met vraagstukken die zij hebben over het meten, weten en corrigeren van systemen. ALTEN heeft uitgebreide ervaring met het analyseren en optimaliseren van sensoren en hun data, ontwikkelen van meetconcepten tot complete multidisciplinaire ontwikkeling van meetsystemen.

In samenwerking met de andere specialisaties binnen de organisatie zijn wij in staat het gedrag van een machine inzichtelijk te maken voor eindgebruikers, waarbij de bron van deze kennis gevormd wordt door de activiteiten binnen dit werkgebied.

ALTEN heeft onder meer ervaring binnen de hightech, offshore, (3D) printing, machinebouw, automotive en healthcare industrie en is in staat op zowel micro- als macroschaal alle klanten in de diverse toepassingsgebieden succesvol te ondersteunen.

Stages & Motion SystemsKijk hier voor meer informatie

Bij het merendeel van de door ALTEN ontwikkelde systemen staat beweging centraal. Deze expertise wordt gerealiseerd binnen ons werkgebied Stages & Motion Systems. Onze specialisten hierin zijn experts op gebieden als actuatorontwerp, dynamica, motion control, systeemontwerp en integratie, voor iedere fase van het project; van concept analyse tot het ontwerpen voor produceerbaarheid.

Hierbij wordt volgens de bewezen ontwerpprincipes gewerkt aan een grote diversiteit van systemen. Van zeer nauwkeurige precisiesystemen tot low-cost consumenten producten, alsook robotische systemen, waar vele vrijheidsgraden op een slimme manier gecombineerd worden.

ALTEN heeft onder meer ervaring binnen de hightech, offshore, (3D) printing, machinebouw, automotive en healthcare industrie en is in staat op zowel micro- als macroschaal alle klanten in de diverse toepassingsgebieden succesvol te ondersteunen.

Test & Qualification SystemsKijk hier voor meer informatie

Het werkgebied Test & Qualification Systems richt zich op de controle of producten en systemen voldoen aan de specificaties én de wensen van hun klanten. De ervaring van Alten in het gehele ontwerpproces stelt ons in staat om, op basis van de specificaties, te bepalen wat er getest moet worden, tegen welke condities en dit te vertalen in een test systeem.

Dit kan gaan om het bepalen van de haalbaarheid van een concept, het testen van een prototype of module, tot en met het valideren van een serieproduct. Maar ook het testen van de mechanica en de koppeling tussen hard- en software.

Door de inzet van experts binnen dit werkgebied weten we met succes de risico’s binnen R&D-trajecten te minimaliseren en cost-efficient te realiseren.

Ons ISTQB Global Partnership is een bewijs van ons succes.

 

Project: Hydra robotic exchange cleanerKijk hier voor meer informatie

Project Hydra – Mourik & ALTEN

Alten Nederland MechatronicsMourik heeft in samenwerking met ALTEN Technology en Beltech de Hydra ontwikkeld om zijn klanten in de petrochemische industrie beter en sneller van dienst te kunnen zijn. De Hydra is een zgn. robotic exchange cleaner voor snelle en efficiënte interne ‘bundelreiniging’ van warmtewisselaars. Door het toepassen van technieken zoals vision, padplanning en nauwkeurige positionering, kan het proces van het intern reinigen van warmtewisselaars sneller en betrouwbaarder worden uitgevoerd. De Hydra is met recht een revolutie te noemen!

Waar Mourik de mechanische ontwikkeling voor haar rekening heeft genomen, heeft ALTEN de elektronica en verdere automatisering ontwikkeld en gerealiseerd. Een Windows applicatie is verantwoordelijk voor het verwerken van visuele input van de te reinigen bundel en het berekenen van het optimale pad om de reiniging zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Deze zorgt ook voor een heldere weergave van de status en interactie mogelijkheden voor de operator. Het bepaalde optimale pad wordt gerealiseerd door een PLC welke de bewegingen aanstuurt, de sensoren uitleest en alle systeem functionaliteiten monitort.

Bekijk onderstaande video om de Hydra aan het werk te zien! Via deze link kunt u een flyer met meer informatie over het systeem downloaden (het downloaden start direct).

ALTEN kijkt terug op een mooie samenwerking met Mourik en Beltech!

Project: BladsnijrobotKijk hier voor meer informatie

Project: Bladsnijrobot (Priva)

Alten NederlandHet wordt steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden voor werk in kassen. Daarom is Priva de uitdaging aangegaan om een deel daarvan te automatiseren.

In samenwerking met een aantal telers heeft Priva de Kompano-bladsnijrobot ontwikkeld om het verwijderen van tomatenbladeren te automatiseren. Met het prototype wist Priva de Greentech Innovation Award 2016 in de wacht te slepen.

Priva heeft de hulp van VDL ETG Projects ingeroepen om de robot door te ontwikkelen, te bouwen en productierijp te maken. ALTEN werd ingeschakeld om de besturingssoftware te schrijven.

ALTEN consultant Berend heeft een artikel geschreven over de ontwikkeling van deze bladsnijrobot, dat in Mechatronica & Machinebouw is gepubliceerd. Via deze link kunt u het gehele artikel lezen, met meer verdieping in de technologie achter deze bladsnijrobot.

Soorten dienstverlening

Consultancy & Engineering Op basis van individuele kennis en vaardigheden leveren onze medewerkers een oplossing voor uw vraag.
Work packages ALTEN neemt de volledige ontwikkeling van u over op een van onze Service centers.
Projecten Afspraken over tijd, geld en de resultaten die opgeleverd moeten worden in het kader van een project.