mechatronica

Mechatronics & Robotics

Mechatronica & Robotica

ALTEN ondersteunt haar opdrachtgevers op het gebied van Mechatronica bij het ontwikkelen en verbeteren van hun producten en maakt daarbij gebruik van de nieuwste technologieën. Hierbij houden we rekening met de wensen van de opdrachtgever en de parameters van het project. Dit doen wij door verschillende specialismes samen te voegen, ons in te leven in de wereld van de opdrachtgever en te zoeken naar de beste oplossing voor de specifieke toepassing.

In de wereld van automatisering en autonome systemen, met een groeiende vraag naar digitalisering, omarmen we de techniek van morgen en streven ernaar onze klanten hierin te adviseren en mee te nemen. Dit doen we door actieve kennisontwikkeling en creëren van  een netwerk in de techniek waar de diverse specialismes van de opdrachtgever en ALTEN elkaar ontmoeten. Zo heeft ALTEN haar Academy, waar onze consultants worden opgeleid, zijn er uiteenlopende kennisgroepen waarin onze medewerkers de nieuwste technologieën eigen maken en delen en tot slot de netwerkevents die ALTEN zelf organiseert of aan deelneemt.

In het brede domein van de techniek, zijn talloze mooie voorbeelden te benoemen. Bekijk onderstaand een aantal projectreferenties waaraan ALTEN heeft mogen werken en over heeft gepubliceerd. We laten ons graag uitdagen om het optimale resultaat te creëren. Daarvoor komen we graag in contact met ingenieurs die er niet voor terugdeinzen om aan complexe projecten te werken én met opdrachtgevers die op zoek zijn naar de beste oplossing voor hun vraagstuk.

Mechatronic System DesignKijk hier voor meer informatie

Bij Mechatronic System Design gaat het om het creëren van de juiste functionaliteit zonder dat vooraf vaststaat met welke techniek mechatronic system design(mechanica, elektronica, regeltechniek of software) de beste oplossing te realiseren is. Dit vergt multidisciplinaire kennis en ervaring op systeemniveau om de juiste afweging te kunnen maken en de consequenties van keuzes te kunnen overzien.

De systeemkennis van de mechatronische ontwikkelaars en architecten wordt aangevuld met specialisten uit de verschillende domeinen van mechanica, elektronica, regeltechniek en software. Hierbij is regeltechniek (control engineering) vaak de verbindende factor die de domeinen samenbrengt om het uiterste uit een systeem te krijgen. Systemen die vaak door middel van mechatronica worden opgelost zijn meet- en positioneringssystemen.

Klik hier voor onze vacatures op het gebied van mechatronica bij ALTEN.

Robotics & AutomationKijk hier voor meer informatie

Bij Robotics & Automation staat het automatiseren en autonoom maken van diverse processen centraal. Dit varieert van geconditioneerde robotics & automationomgevingen in een fabriek, tot onvoorspelbare omgevingen zoals een publieke ruimte of de openbare weg.

Onze specialisten hebben de kennis en ervaring om de automatisering optimaal in te richten. Zij zijn in staat om compleet nieuwe robots te ontwikkelen en weten gebruik te maken van de vele bestaande technologieën en platformen om deze creatief in te zetten voor nieuwe toepassingen.

Voorbeelden zijn het robotiseren van een proces met behulp van een industriële robotarm of het ontwerpen van algoritmes voor de ontwikkeling van een zelfrijdende auto. Deze kennis wordt aangevuld met onze ervaring in industriële automatisering waarin we machines automatiseren met behulp van PLC’s, embedded controllers en meer traditionele hardwarecomponenten.

Klik hier voor onze vacatures op het gebied van Robotics & Automation bij ALTEN.

Electronic Product DevelopmentKijk hier voor meer informatie

Het werkgebied van Electronic Product Development brengt in de digitale wereld de functionaliteit tot leven. Door de grote software electronic product developmentexpertise waarover ALTEN beschikt, is ook onze elektronica afdeling goed onderlegd op het digitale domein, waar software en elektronica samenkomen. Onze ingenieurs pakken de ontwikkeling op vanaf componentselectie en schema-ontwerp tot een werkend product staat dat volledig geïntegreerd en getest is. Voor de interface naar de fysieke wereld, met bijvoorbeeld sensoren en actuatoren, heeft ALTEN analoge experts in dienst die de vertaling maken van het analoge naar het digitale domein en omgekeerd.

Bij ALTEN houden we ons bezig met systemen van verschillende schaalgroottes. Schakelkasten sturen machines aan waar specifieke PCBA’s een component voorzien van intelligentie en microchips worden toegepast waar de ruimte beperkt is.

Klik hier voor onze vacatures op het gebied van Electronic Product Development bij ALTEN.

Mechanical DesignKijk hier voor meer informatie

Mechanical Design neemt een belangrijke plaats in het mechatronica domein. De mechanica zorgt ervoor dat actuatoren en robots hun mechanical designtaak uitvoeren. Daarbij is het van groot belang dat de functionaliteit behaald wordt met maximale eenvoud van de mechanica. Het bedenken van eenvoudige oplossingen voor complexe bewegingen is niet gemakkelijk, maar essentieel om de maakbaarheid eenvoudig en dus de kostprijs laag te houden. Dit kunnen onze mechanisch ontwerpers met hun diepgaande kennis om specifieke constructies te ontwerpen, rekening houdend met toleranties, stijfheden en trillingen.

Doordat onze mechanische ontwerpers aan verschillende systemen werken, komen zij uiteenlopende eisen keer op keer tegen – met iedere keer een ander focusgebied. Waar met grote krachten en ondersteunende sterkteberekeningen gewerkt moet worden, om bijvoorbeeld bestand te zijn tegen aardbevingen, moet de volgende keer micrometer nauwkeurigheid behaald worden in milliseconden. Daarnaast moeten de machines kunnen blijven functioneren in hun omgeving en voldoen aan de geldende richtlijnen met CE, voedingsmiddelen, medische of automotive richtlijnen.

Klik hier voor onze vacatures op het gebied van Mechanical Design bij ALTEN.

 

 

Project: Hydra robotic exchange cleanerKijk hier voor meer informatie

Project Hydra – Mourik & ALTEN

Alten Nederland MechatronicsMourik heeft in samenwerking met ALTEN Technology en Beltech de Hydra ontwikkeld om zijn klanten in de petrochemische industrie beter en sneller van dienst te kunnen zijn. De Hydra is een zgn. robotic exchange cleaner voor snelle en efficiënte interne ‘bundelreiniging’ van warmtewisselaars. Door het toepassen van technieken zoals vision, padplanning en nauwkeurige positionering, kan het proces van het intern reinigen van warmtewisselaars sneller en betrouwbaarder worden uitgevoerd. De Hydra is met recht een revolutie te noemen!

Waar Mourik de mechanische ontwikkeling voor haar rekening heeft genomen, heeft ALTEN de elektronica en verdere automatisering ontwikkeld en gerealiseerd. Een Windows applicatie is verantwoordelijk voor het verwerken van visuele input van de te reinigen bundel en het berekenen van het optimale pad om de reiniging zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Deze zorgt ook voor een heldere weergave van de status en interactie mogelijkheden voor de operator. Het bepaalde optimale pad wordt gerealiseerd door een PLC welke de bewegingen aanstuurt, de sensoren uitleest en alle systeem functionaliteiten monitort.

Bekijk onderstaande video om de Hydra aan het werk te zien! Via deze link kunt u een flyer met meer informatie over het systeem downloaden (het downloaden start direct).

ALTEN kijkt terug op een mooie samenwerking met Mourik en Beltech!

Project: BladsnijrobotKijk hier voor meer informatie

Project: Bladsnijrobot (Priva)

Alten NederlandHet wordt steeds moeilijker om geschikt personeel te vinden voor werk in kassen. Daarom is Priva de uitdaging aangegaan om een deel daarvan te automatiseren.

In samenwerking met een aantal telers heeft Priva de Kompano-bladsnijrobot ontwikkeld om het verwijderen van tomatenbladeren te automatiseren. Met het prototype wist Priva de Greentech Innovation Award 2016 in de wacht te slepen.

Priva heeft de hulp van VDL ETG Projects ingeroepen om de robot door te ontwikkelen, te bouwen en productierijp te maken. ALTEN werd ingeschakeld om de besturingssoftware te schrijven.

ALTEN consultant Berend heeft een artikel geschreven over de ontwikkeling van deze bladsnijrobot, dat in Mechatronica & Machinebouw is gepubliceerd. Via deze link kunt u het gehele artikel lezen, met meer verdieping in de technologie achter deze bladsnijrobot.

Soorten dienstverlening

Consultancy & Engineering Op basis van individuele kennis en vaardigheden leveren onze medewerkers een oplossing voor uw vraag.
Work packages ALTEN neemt de volledige ontwikkeling van u over op een van onze Service centers.
Projecten Afspraken over tijd, geld en de resultaten die opgeleverd moeten worden in het kader van een project.