Alten Nederland

Defensie / Security

Nederland neemt in de wereld maar een bescheiden plaats in op het gebied van de defensie-industrie. Desondanks zijn er een aantal hightech bedrijven en instituten in Nederland die op het wereldtoneel een prominente plaats innemen.

Onze jarenlange ervaring in deze bedrijfstak maakt van ALTEN een niet weg te denken leverancier van technische expertise op het gebied van 3D visualisatie, simulatie en modellering, protocollen en realtime embedded systemen.

Security krijgt een steeds belangrijkere rol in ons leven. Technologie is steeds meer ingebed in ons leven, daarnaast worden technologische systemen steeds meer met elkaar en via het internet verbonden (IoT). Het bedrijfsleven moet zich wapenen tegen grootschalige DDoS-aanvallen, hacken en cybercriminaliteit.

ALTEN is werkzaam aan innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat organisaties op een veilige manier kunnen communiceren in een vertrouwde internetomgeving.