vacatures ALTEN

Data Science Maturity Scan

Data Science
“Gewoon beginnen met data science” wordt vaak geroepen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger. Het gevolg is teleurstelling, wat het draagvlak voor toekomstige initiatieven kan ondermijnen. De vraag die te weinig wordt gesteld is: wat is uw ambitieniveau? En daarmee bedoelen we: welk niveau haalbaar is op korte termijn. Het antwoord op deze vraag is sterk gerelateerd aan de data science volwassenheid van uw organisatie.

ALTEN heeft voor data science een maturity scan ontwikkeld waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt in welke mate uw organisatie voldoet aan kritieke succescriteria op het gebied van Data, Organisatie, Technologie en Governance. Een volwaardig assessment is weliswaar de meest uitgebreide en objectieve methode om te meten waar uw organisatie staat, maar tegelijk ook de tijdrovendste. Om u te helpen, heeft ALTEN een quick scan ontwikkeld.

Data Science Maturity Scan
In 3-5 minuten kunt u aan de hand van 15 multiple-choice vragen uw organisatie laten scoren op wat wij hebben geïdentificeerd als ‘kritieke succesfactoren’. Daaruit wordt op grond van wegingsfactoren ook de totale volwassenheidsscore berekend. Op basis van de uitkomsten van deze scan, kan een inschatting worden gemaakt van een passend ambitieniveau en de thema’s die de eerste aandacht behoeven om uw organisatie naar een hoger niveau te  tillen.

Vul voor uw organisatie hier de scan in.

Nadat u uw antwoorden heeft ingevuld en aan ons verzonden, sturen wij een rapportage toe aan het persoonlijke e-mailadres dat u daarbij heeft ingevuld. Het rapport omvat een visualisatie van de resultaten, een korte uiteenzetting van de scan en onderliggende dimensies en enkele adviezen die voor uw organisatie van waarde kunnen zijn.

Blijkt na dit eerste self assessment dat de organisatie graag een breder beeld wenst dan kunnen we u daar uiteraard ook mee helpen!

Voor meer informatie, kunt u gebruik maken van onderstaand formulier:

Informatie Data Science Maturity Scan

Mandatory fields *