Verantwoordelijkheid

Zorgen voor focus, schaal op maat, en de juiste expertises

De focus die het ADC aanbrengt, is projectmanagement volgens een bewezen aanpak. Deze gaat uit van een zo groot mogelijke samenwerking tussen u en ALTEN met projectoverleg- en rapportagestructuren om te sturen op resultaat en kwaliteit.

De schaalbaarheid betekent voor u flexibiliteit in bemensing. Het aantal specialisten kan worden op- of afgeschaald al naar gelang de behoefte in een bepaalde projectfase. Locatie is flexibel; werkzaamheden kunnen ook (deels) bij u on-site zijn. En is er behoefte aan een ander soort invulling? Met onze delivery centers in landen binnen en buiten Europa zijn nearshoring- en offshoring-constructies eveneens mogelijk.

Verantwoordelijkheid voor expertise op maat houdt in dat het ADC zorg draagt voor de best passende technologie, de benodigde tooling en de juiste vaardigheden van de betrokken specialisten.

ADC - Verantwoordelijkheid