Flexibele diensten

Agile project, fixed-price project of langdurig uitbesteden van een competentie

Zowel competentie-outsourcing als agile projecten bieden wij aan op basis van een service-contract. Competentie-outsourcing is een vorm die bedoeld is voor de langere termijn. Een team dat kennis opbouwt en borgt voor de lange termijn, waarbij u in het ADC een partner heeft voor het verwezenlijken van uw roadmap. Het is een voortdurende inzet met een flexibele scope, waarbij focus ligt op de competentie.

In agile projecten gaat het om een kortere-termijn inzet van een projectteam. De focus ligt op het realiseren van waarde voor u gedurende iedere sprint van het project. De inhoud van iedere sprint wordt bepaald door uw wensen en behoeften, en het project kan duren zo lang als dat u nieuwe functionaliteit wilt toevoegen. Flexibiliteit heeft u dus zowel in de scope als in de duur.

Fixed-price projecten hebben als belangrijkste kenmerk dat het afgesproken einddoel duidelijk is, en zowel scope als budget staan van tevoren vast. Ook deze vorm is een kortere-termijn inzet van een projectteam, waarbij de focus nu ligt op vooraf gedefinieerd resultaat. Waar agile projecten juist flexibel zijn en wensen en eisen gedurende het project kunnen worden toegevoegd en gewijzigd, zijn fixed-price projecten gebaseerd op specificaties die van tevoren zijn opgesteld en enkel gewijzigd kunnen worden na overleg en met additioneel budget.

Flexibele diensten