De Wildlife van een afstudeerder

Sensor data
24/02/2020

Afstudeerder JobJob is één van de afstudeerders bij ALTEN. Hij studeert momenteel Network & Systems Engineering aan de Haagse Hogeschool in Delft. Hij kwam met ALTEN in aanraking op één van de bedrijvendagen. Samen met nog twee afstudeerders werkt hij aan een systeem dat stropers detecteert binnen natuurgebieden.

“De opdrachtgever is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel heeft gesteld wilde dieren en hun omgeving te beschermen. Eén van de activiteiten is bijvoorbeeld het detecteren van stropers. De bedoeling is dat wij een sensornetwerk opzetten die data verzamelt om rangers in een bepaald gebied beter te kunnen ondersteunen.

Deze opdracht is in 3 delen gesplitst. Sarah Aggoun houdt zich bezig met de netwerkcommunicatie, Falco van der Meulen met de identificatie van geluiden en ikzelf ben verantwoordelijk voor het lokaliseren van de geluidsbronnen.

Omdat een sensor op zich niet kan bepalen of iemand een stroper is of een toerist, worden er sensoren geplaatst die geluid detecteren. Op basis van wat je hoort en de locatie kun je bepalen wat er gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de geluiden van een kudde olifanten op een bepaalde plek. Als je daarnaast geluiden van een auto opvangt die in een rechte lijn richting de kudde gaat, dan kun je daar actie op ondernemen. Aangezien toeristen zijn geregistreerd, kun je deze makkelijk uitsluiten. Maar, we gaan ons nu eerst richten op geweerschoten. Die geven meteen een duidelijk beeld van wat er speelt, natuurlijk.

Maar, zover zijn we nog niet. We zijn begin februari begonnen en ik ben me nu nog aan het inlezen in locatiebepalingsprotocollen o.b.v. geluid. Hiervan leg ik een database van artikelen aan. Ik beschrijf de verschillende methoden om zo de juiste keuze te kunnen maken.

Mijn doel is om te onderzoeken wat de meest geschikte methode is voor dit project. En dat er software is die op basis van data locatiebepaling kan doen. Dit kan ook via een virtueel netwerk. De locatiebepaling moet in ieder geval softwarematig werken. Het zou mooi zijn als we na 5 maanden een fysiek testnetwerk hebben, waarbij je met sensordata locatiebepaling kan doen. Dit zou eventueel ook gebaseerd kunnen zijn op hypothetische data, wanneer het testdoeleinden betreft.”

Over 5 maanden zit de afstudeeropdracht van Job erop. Dan spreken we hem weer om te zien welke resultaten er zijn geboekt, hoe hij e.e.a. precies heeft aangepakt en of alles volgens verwachting is gelopen. We zijn benieuwd!

Job van Ellen

Share