Business Intelligence and Analytics

BI & Analytics

Het Business Intelligence & Analytics vakgebied maakt een enorme transformatie door. Waar Business Intelligence (BI) tot voor kort werd gebruikt om data uit systemen te integreren en om te vormen tot informatie en bedrijfsprocessen te ondersteunen, zien we nu dat data analytics integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Gevolg hiervan is dat waar BI veelal gericht was op rapportages we nu zien dat data gebruikt wordt om gericht informatie te leveren ter ondersteuning van processtappen. Het BI-vakgebied schuift steeds meer op om nieuwe producten en diensten te creëren en anders met klanten om te gaan. Dat dit impact heeft op de interne bedrijfsprocessen is duidelijk.

ALTEN BI&Analytics heeft de interne organisatie aangepast om aan deze veranderende vraag te kunnen voldoen. Kennisgroepen houden het vakgebied bij en presenteren bevindingen. Samen met klanten organiseren we events voor kennisdeling en we helpen klanten nieuwe technologie maximaal te benutten. Onze dienstverlening betreft het volledig inrichten van systemen om data te transformeren naar waardevolle inzichten. Van het vertalen van uw strategie naar een informatie strategie, het technisch realiseren en implementeren van deze systemen en het outsourcen van beheer naar ons BI Service Center.

Bij diverse projecten hebben we naast de bekende rapportage en analyse functionaliteit ervaring opgedaan met o.a. machine learning, real time data analytics, social en tekst analyse, unstructured data, API management en security. Het geeft aan in welke mate ons vakgebied is verbreed. We helpen organisaties met het inrichten van (hybride) cloud oplossingen om de digitale transformatie strategie invulling te geven. Vanuit ons BI Service Center vindt beheer en doorontwikkeling plaats van de door ons en anderen ontwikkelde systemen.

Hoewel techniek een belangrijke pijler is van onze dienstverlening zoeken wij met name naar de balans tussen technische mogelijkheden en een beheersbare implementatie bij onze klanten. Naarmate data analytics meer onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering worden aspecten als security en traceability steeds belangrijker. Wij zullen niet elke hype volgen, maar ons richten op technologie welke door de markt is geadopteerd en binnen deze toolset voorop lopen qua kennis en ervaring.

Op het gebied van BI & Analytics, biedt ALTEN IT de volgende diensten aan:

neem contact op

*verplichte velden

De diensten
van ALTEN

 • Consulting

  Op basis van individuele kennis en vaardigheden leveren onze medewerkers een oplossing voor uw vraag.

 • Consulting team

  Alten neemt in dit geval de verantwoordelijkheid over van een product of een component.

 • Service center

  Alten neemt de volledige ontwikkeling van u over op een van onze Service centers

 • Work unit based services

  Werkzaamheden op basis van vaste, herhaalbare activiteiten. Zoals het uitvoeren van tests of het creëren van rapportages, met vaste afspraken in tijd en geld.

 • Fixed-price projecten

  Vaste afspraken over tijd, geld en de resultaten die opgeleverd moeten worden in het kader van een project.

ALTEN biedt verschillende soorten dienstverlening aan om optimaal aan te sluiten op de behoefte van de klant