De 4 P’s van Testen

andre verschellingWat is technisch testen en waarin verschilt dat dan van ‘gewoon’ testen? Dat is een vraag die mij nogal eens gesteld wordt. Met gewoon testen wordt dan het testen van software applicaties bedoeld. Je zou de vraag ook anders kunnen stellen: Als ik technisch testen koop, wat krijg ik dan?
Met die vraag wordt het al gemakkelijker om een antwoord te geven, want het technisch testen kun je inderdaad zien als een product of dienst die je verkoopt en voor de verkoop kun je gebruik maken van allerlei marketingtheorieën en technieken. Een bekende aanpak hierbij is de zogenaamde marketingmix, ook wel de 4-P’s genoemd. Die vier P’s staan dan voor product, prijs, promotie en plaats. Later nog aangevuld met personeel als vijfde P. Om uit te leggen wat technisch testen is wil ik analoog daaraan de 4-P’s van technisch testen introduceren: Product, Proces, Plaats en Personeel.

Product
Bij technisch testen gaat het niet alleen om testen van software maar om het testen van producten of systemen. Neem bijvoorbeeld een product wat iedereen zal herkennen: een home cinema set. Bij het testen van een dergelijk systeem gaat het er niet alleen om dat de software de volgende track kiest op het moment dat je FastForward kiest maar ook dat b.v. de DVD stil ligt op het moment dat de lade opengaat, dat de lade niet stuk gaat wanneer een object verhinder dat deze volledig open gaat, dat de laser de juiste golflengte heeft, dat het display de juiste informatie geeft en ook afleesbaar is onder verschillende lichtcondities, enz. Kortom het gaat niet alleen om software maar om de interactie van software, mechanica, elektronica en eventuele ander disciplines.

Proces
Naast het product zelf is ook het proces waarin dat product ontwikkeld word van belang. Bij het ontwikkelen van een nieuw type home cinema set weten we intussen wel dat deze is opgebouwd uit een laser, een CD/DVD lade, een display, een serie knoppen voor de bediening, enz., maar wat als je een ThrystoStare wil ontwikkelen? Dan zul je eerst vast willen stellen dat de beoogde functProcesionaliteit niet alleen in theorie maar ook in de praktijk kan werken. Vaak zal dat gebeuren aan de hand van modellen die met behulp van speciale gereedschappen gevalideerd worden. Een haalbaarheidsstudie dus. Vervolgens zul je niet meteen beginnen met het systeem te bouwen maar maak je eerst een concept waarin je verschillende concepten kunt uitproberen om de definitieve keuze te maken voor implementatie in het uiteindelijke product. Tenslotte zal dat product, voordat het daadwerkelijk geproduceerd kan worden, getoetst moeten worden tegen de betreffende normen en standaarden, bijvoorbeeld betreffende elektrische veiligheid. Eenmaal getoetst en geaccordeerd kan het dan in productie worden genomen. Zo doorloopt de ontwikkeling dus typische fasen van studie via concept naar product en productie.

Plaats
Het doorlopen van de verschillende fasen stelt ook eisen aan de plaats waar de ontwikkeling en test kan plaatsvinden. Tijdens de haalbaarheidsstudie van de ThrystoStare heb je nog voldoende aan een PC en de juiste software maar bij de volgende fasen zul je toch al snel delen ervan en uiteindelijk het hele systeem moeten opbouwen om te testen. Alleen een kantoor met bureau en PC is dan niet meer voldoende. Behalve de ruimte die je nodig hebt om het systeem op te bouwen zul je bovendien ook rekening moeten houden met de omgeving en omgevingseisen. Is er interactie met andere systemen, moet er voldaan worden aan speciale klimaatcondities, zijn er speciale eisen ten aanzien van veiligheid, bouwkundige constructies, enz. Allemaal zaken die er toe leiden dat technisch testen zijn eigen plaats in het proces vraag. Letterlijk.

Personeel
In al de fasen van het proces zijn er activiteiten die met testen te maken hebben. Zo wordt in de studie fase het model getoetst, worden in de concept fase verschillende oplossingen tegen elkaar afgewogen, wordt in de product fase het te produceren systeem geverifieerd en gevalideerd en worden in de productiefase fouten opgelost en wijzigingen doorgevoerd. Al die activiteiten vragen om brede kennis van het product maar zeker ook van brede technische kennis. Het is immers een multidisciplinair systeem. Zo moeten testers niet alleen kennis hebben van testen en test ontwerptechnieken, maar bijvoorbeeld ook van natuurkundewetten, elektronische componenten en hulpmiddelen zoals LabView, multimeters en oscilloscopen om er slechts enkele te noemen.

Wil je weten waarin technisch testen verschilt van andere vormen van testen? De 4-P’s van technische testen geven daarop het antwoord. En voor wie zich afvraagt wat een ThrystoStare is: ik heb geen idee, maar ik weet wel dat product, proces, plaats en personeel bepalend zijn bij het testen ervan mocht deze ooit ontwikkeld worden.

André Verschelling

Consultant

Tag
testen

neem contact op

*verplichte velden

‘Testing is hot’, maar wat is ‘hot’ in testing?

Regelmatig krijg ik de vraag wat er ‘hot’ is op het gebied van testen maar meestal moet ik dan toch [...]

Testers zouden eens wat vaker naar de tandarts moeten gaan…

Onlangs moest ik een behandeling bij de tandarts ondergaan waarbij ik geruime tijd volledig aan haar was overgeleverd. Want zo [...]