After story testseminar ‘De Evolutie van Testen’

Op dinsdag 17 oktober 2017 vond het jaarlijkse ALTEN seminar over testen plaats. De technologie en dus ook het testen hiervan gaat de komende jaren grote veranderingen doormaken. Om die te kunnen begrijpen en daarop te anticiperen, moeten we het verleden ook begrijpen.

Het seminar werd geopend door ALTEN directeur Eric Haesen. Toen hij dertig jaar geleden op de TU Eindhoven zat, werd testen als overbodig gezien; met formele methoden kon bewezen worden dat de software goed werkte. Helaas bleken die maar beperkt toepasbaar te zijn. Dat is één van de redenen waarom testen nu een belangrijk onderdeel uitmaakt van de services van ALTEN. Daarna nam dagvoorzitter Ard Kramer, qualisoof, consultant van ALTEN én veelgevraagd spreker over Testen, de leiding over. Hij vertelde hoe de kernconcepten van evolutie: variatie, overerving en selectie terugkwamen bij testen: het is niet genoeg om nieuwe ideeën te hebben, ze moeten ook met de rest van de wereld gedeeld worden en daar moeten de besten uitgekozen worden.Discussie panel Testseminar

Vervolgens kwamen de sprekers aan bod. Iedere spreker had twee prikkelende stellingen meegenomen waarover zij met een professioneel panel én de zaal in discussie gingen. Via Mentimeter, een interactief stemmiddel, konden de deelnemers live via hun smartphone meestemmen tijdens de discussies. Voor de uitslagen, klik hier. Of bekijk de blokken hiernaast.

Tanja Vos beet het spits af. De noodzaak om beter te gaan testen is onweerlegbaar: jaarlijks worden 4.4 miljard mensen door falende software geraakt en dat levert meer dan $1,1 biljoen in schade op. De oplossing leek lang in de traditionele testautomatisering te liggen. Maar dat blijkt nu een te logge dinosaurus geworden te zijn, die moeilijk te onderhouden is. Tanja en haar collega’s werken aan een programma, TEST* (teststar), dat zelf op zoek gaat naar de interactieve elementen in een UI en daarvoor zelf testcases maakt. De eerste experimenten hiermee lijken veelbelovend. Ook voor testers zelf is deze evolutie aantrekkelijk: hun werk richt zich steeds meer op het formuleren van goede testorakels en daar ligt bij testen juist de intellectuele uitdaging.

Mentimeter TestseminarOnno Wierbos nam de deelnemers mee door de evolutie van de NS. Performance en veiligheid zijn twee grote thema’s voor deze organisatie. Het kwaliteitsproces heeft een ‘Shift-Left’ doorgemaakt. Van grote wijzigingen met lange doorlooptijden is men naar kleine, snelle veranderingen gegaan. Daarmee is  het risico per wijziging ook veel kleiner geworden. Veiligheid op het spoor is altijd belangrijk geweest, maar de veiligheid van de software zelf heeft pas in recente jaren geleid tot een snelle evolutie. Hackers op zoek naar financieel gewin maakten plaats voor politiek gemotiveerde hackers die de volledige steun en middelen van regeringen achter zich hadden. Het was niet meer genoeg om een paar keer per jaar een pentest uit te voeren, security moest onderdeel worden van het hele proces. En dat betekent dat security de verantwoordelijkheid is van iedereen.

Wouter van de Molengraft liet zien hoe Vanderlande zich de afgelopen negen jaar heeft aangepast aan de steeds toenemende complexiteit van de bagagesystemen. De routering van een klein systeem, zoals op Eindhoven Airport, kan door een setup met een stuk of tien PLC’s geregeld worden, terwijl Schiphol er honderden nodig heeft. Soms moet daar on-site getest worden en dat kan alleen maar een paar uur diep in de nacht waarvoor ook nog eens bewaking én het bagageafhandelingspersoneel nodig is. Vanderlande heeft steeds meer van deze praktijktesten vervangen door simulatie. Eerst werd een enkele PLC gemodelleerd, daarna een hele set en vervolgens alle software daar bovenop. Tegelijkertijd moest de hele organisatie de grote aanpassing van waterval naar agile maken. De volgende evolutiestap lijkt model-based design te worden, waarbij zelflerende algoritmen een grote rol zullen spelen.

Ard Kramer sloot de dag af. Na een middag vol met levendige discussies was het tijd om samen te ontspannen tijdens een heerlijk diner. Het seminar was misschien ten einde, maar de gesprekken en dus ook de overerving van ideeën ging verder.Volle zalen

 

Meest opvallende uitslag paneldiscussie Testseminar

Op 17 oktober 2017 vond het ALTEN Testseminar plaats in Zaltbommel over het thema ‘De evolutie van Testen’. Naast het [...]

Machine learning neemt in de toekomst de rol van testers over

Op 17 oktober vond het ALTEN Testseminar plaats in Zaltbommel. Naast het geven van presentaties vonden we het ook belangrijk [...]