Verkeer/vervoer

3.2%van de omzet
in 2018

Technologische uitdagingen

De verkeer- en vervoersmarkt kent vele vormen, variërend van lucht- en ruimtevaart tot automotive en rail. In Nederland is er vooral aandacht voor verkeer via weg, water en rail. Op deze gebieden houdt ALTEN zich bezig met de technische ontwikkelingen van verkeersregelsystemen en systemen om de doorstroming te bevorderen en de informatievoorziening te verbeteren.

Jaarlijks stijgt het verkeer met circa 5%; met de huidige groei van de economie komt er meer druk op de bestaande infrastructuren.  Na China en Duitsland is Frankrijk de derde grootste partij in de spoorwegindustrie. De vervoersmarkt ondergaat veranderingen doordat nieuwe toetreders de markt betreden, wat tot een verdubbeling in de export tot 2020 kan leiden.

ALTEN richt zich in de verkeer- en vervoermarkt vooral op:

 • design, sizing, implementatie, certificering en validatie van rollend materieel;
 • ontwikkeling en validatie van signaleringssystemen, verkeersmanagementsystemen of real-time informatie-systemen.

Toegevoegde waarde van ALTEN

Bijna 600 ingenieurs werkzaam in de spoorwegindustrie

 • Significante posities in Frankrijk, Duitsland, Canada, Spanje, Nederland, de Verenigde Staten en Rusland
 • Meer dan 50% van de projecten als ‘workpackage’.

Nieuwste vacatures

75 services

neem contact op

*verplichte velden

De diensten
van ALTEN

 • Consulting

  Op basis van individuele kennis en vaardigheden leveren onze medewerkers een oplossing voor uw vraag.

 • Consulting team

  Alten neemt in dit geval de verantwoordelijkheid over van een product of een component.

 • Service center

  Alten neemt de volledige ontwikkeling van u over op een van onze Service centers

 • Work unit based services

  Werkzaamheden op basis van vaste, herhaalbare activiteiten. Zoals het uitvoeren van tests of het creëren van rapportages, met vaste afspraken in tijd en geld.

 • Fixed-price projecten

  Vaste afspraken over tijd, geld en de resultaten die opgeleverd moeten worden in het kader van een project.

ALTEN biedt verschillende soorten dienstverlening aan om optimaal aan te sluiten op de behoefte van de klant